La mirada del casteller


El fet de carregar un castell, sigui de la gamma que sigui, és una tasca col·lectiva en la qual cadascun dels membres de la colla hi té la seva funció ben definida. Hi ha un moment, però, en que la mirada de tots es posa en la canalla, els de dalt. Tots -públic assistent, companys i cap de colla- contenen la respiració amb una certa angoixa per veure com acabarà tot: carregat, descarregat, llenya...

Imatge presa a Manresa, el diumenge de Rams de 2017