Vestigis del passat


Les ciutats modernes acostumen a estar esquitxades de vestigis que es constitueixen en testimonis del que havien estat en un temps més o menys llunyà -i dit sigui de passada, malgrat les visions més o menys romàntiques, ben poques vegades eren temps millors. Conviuen amb el nou urbanisme i li donen la personalitat de la qual massa sovint n'està mancat.

Sovint, tenim la temptació d'entronitzar-los dins la categoria sagrada de l'art (aquí ens ficaríem en un jardí ben delicat), quan en el seu temps eren artefactes que complien amb una funció pràctica, com ara expulsar els fums d'una fàbrica. De ben segur que els qui hi treballaven no trobaven en aquesta xemeneia cap toc de romanticisme.

Malgrat això, és important que no oblidem d'on venim; la memòria històrica d'un passat recent contribueix a enfortir la col·lectivitat. En aquest sentit la protecció d'aquests vestigis és d'una importància excepcional.

Xemeneia de l'antiga fàbrica dels Panyos. Manresa