Gent del barri


La fotografia de carrer és una de les disciplines més esteses i amb més seguidors arreu del món. Molts dels grans fotògrafs de la història l'han practicada o fins i tot n'han fet el centre de la seva producció. En certa manera, la fotografia de carrer és un homenatge a la gent del barri. Aquells que en el seu dia a dia donen vida a aquest microcosmos que és el barri, tots els barris de totes les ciutats del món